1) Studii de fezabilitate și Proiectare drumuri județene, drumuri locale, inclusiv străzi
2) Studii de fezabilitate și Proiectare rețea de canalizare și alimentare cu apă
3) Consultanță tehnică de specialitate