- Activitatea firmei PROCAD este structurată pe 5 departamente de specialitate: cadastru, topografie, proiectare, urbanism si arhivare, susținute de serviciile de contabilitate, secretariat si logistică.

- În cadrul acestor departamente iși desfășoară activitatea 32 ingineri, tehnicieni și colaboratori specializați, autorizați de Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – categoriile D, A, BC și C pentru domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei.

- Dotarea materială specifică activității este compusă din 3 GPS-uri de dublă frecvență, 4 stații totale de ultimă generație, 25 stații grafice, un scanner Copibook I2S 2xA3 (scanare fără contact cu originalul), un scanner A0, 2 plottere A0 și softurile specifice domeniului: AutoCAD, NetsetCAD, TopoLT, Advanced Road Design, Doc Tec, Horizontal Design și softuri personalizate SEEL și LIDOS. Tot în dotarea necesară specifică activității se regăsesc 8 autoturisme din care 4 sunt de teren, o barca cu motor, 2 ATV-uri, un echipament BRAMOUR UAV și un avion DYNAMIC WT 9.